Jelentkezés

Túrista útjelzések Magyarországon

A itt felsorolt egységes turista útjelzések –  más néven turista jelzések – Magyarországon 1930 óta használatosak. A turista térképeken piros folytonos vonallal ábrázolják az útvonalakat. A turistaút színjelzését vagy a kezd?bet?k feltüntetésével vagy a tényleges szín és jelzés kódot ábrázolják. A jelzéseket általában jól látható tereptárgyakra, jellemz?en fák törzsére, sziklákra festik fel. Ezeknek az útjelzéseknek a színe négyféle lehet: kék, piros, sárga, és zöld.

Szabványos turistajelzések

Sáv turistajelzés    turista_utjelzesek_01   turista_utjelzesek_01   turista_utjelzesek_01   turista_utjelzesek_01
Két fehér sáv között egy színes sáv jelöli a vándorutat, melynek kezd?- és végpontja általában valamilyen tömegközlekedési eszközzel elérhet?. A legfontosabb útvonal az 1100 km hosszúságú Országos Kék Túra – OKT – kék sáv jelzés?, mely a nyugati határtól az Írott-k?t?l indul, és a Zemplénben, Hollóházán ér véget.

Kereszt turistajelzés    turista_utjelzesek_01   turista_utjelzesek_01   turista_utjelzesek_01   turista_utjelzesek_01
Általában két sáv jelzés? utat köt össze, vagy rövidít a sáv jelzés? útvonalon. Színe megegyezik a magasabb érték? sáv jelzés színével.

Négyzet turistajelzés    turista_utjelzesek_01   turista_utjelzesek_01   turista_utjelzesek_01   turista_utjelzesek_01
Turistaházhoz, menedékházhoz, vagy lakott településre vezet? utak jelzésére szolgál.

Háromszög turistajelzés    turista_utjelzesek_01   turista_utjelzesek_01   turista_utjelzesek_01   turista_utjelzesek_01
Hegytet?kre, csúcsokra, kilátópontokra vezet? utak jelzésére használják.

Kör turistajelzés    turista_utjelzesek_01   turista_utjelzesek_01   turista_utjelzesek_01   turista_utjelzesek_01
Forráshoz, ivóvízvételi helyhez vezet? út jelzés.

Rom turistajelzés    turista_utjelzesek_01   turista_utjelzesek_01   turista_utjelzesek_01   turista_utjelzesek_01
Romokhoz, – vár rom, kolostor rom, földvár, stb. – vezet? turista jelzés

Omega turistajelzés    turista_utjelzesek_01   turista_utjelzesek_01   turista_utjelzesek_01   turista_utjelzesek_01
Barlangokhoz, sziklaüregekhez vezet? út.

Körút turistajelzés    turista_utjelzesek_01   turista_utjelzesek_01   turista_utjelzesek_01   turista_utjelzesek_01
Könny? sétaút melynek kezd? és végpontja ugyanott van.

Törl? jelzés    turista_utjelzesek_01
Valamilyen okból megsz?nt turistajelzés törlésére használják. Az X jel színe mindig szürke. Ez a jelzés a felhagyásra került turista ösvény jelzéseit hatályon kívül helyezi. Nem érdemes tovább haladni az ösvényen, hisz a jelek id?vel elkopnak, kifakulnak, elvesztik jelöl?képességüket. Van, hogy nem ilyen módon jelzik a megsz?nt útvonalakat, hanem egyszer?en leszedik, lekaparják a jelzést, vagy szürke festékkel átfestik.

Nyílheggyel b?vített alap
Az egyszer? fehér alap helyett, a turistaút irányvonalának jelent?sebb változásainál és elágazási pontjánál (a nyomvonal jobb követhet?ségének el?segítésére) A nyíl a haladási irányt mutatja.

További alkalmazott turistajelzések

Sífutóútturista_utjelzesek_01  és kerékpáros jelzés  turista_utjelzesek_01
Nem része a magyarországi szabványnak, de 2000 óta egységes a sífutóút új jele, a sílécek párhuzamos nyomát szimbolizáló függ?leges kett?s sáv és a kerékpáros jelzés (fehér alapon piros biciklis figura), mely az ajánlott kijelölt kerékpárral járható utat jelöli.

Erdészeti jelzések
Gyakran találkozunk a fákon elhelyezett számunkra érthetetlen erdészeti jelzésekkel az erd?kben.
Mit jelentenek ezek?
Színes pontok: a ritkításkor a kivágandó fákat jelölik meg vele.
Körben (jellemz?en fehér) csík: egy erd?rész sarka, szélének töréspontján álló fa.
TV bet?k: egy természetvédelmi övezet határát adja meg.

Hogyan kerül a jelzés a fára, k?re, oszlopra …?

Számtalan jelzés mellett elhaladunk túráink során, de biztos mindenkinek megfordult már a fejében, hogy hogyan kerül a fára k?re, oszlopra a turistajelzés?

Mi alapján festik a jelzéseket?

A magyar turistajelzéseket a Magyarországon érvényben lév? MSZ 20587/2-1998 számú Országos Szabvány írja le, hogyan és milyen jelzést kell festeni.

Kik festik a jelzéseket?

A jelzések felfestése önkéntes alapon m?ködik, gyakran egyéni jelentkez?k és különböz? természetbarát szövetségek tagjai vállalják a fáradtságos munkát. A festéseket egyeztetni kell az illetékes természetbarát szövetséggel, ezt ezek a szervezetek koordinálják.

Hogyan készülnek a jelzések?

Fára történ? festés esetén a vastag kérg? fánál el?ször a fába hántolnak, belevágnak (persze csak kis mértékben). Ezt nevezhetjük el?készítésnek is. Erre azért van szükség, hogy a jelzés tartós és szép maradjon. Sima kérg? fák esetén csak drótkefével tisztítják meg a felületet.
A következ? fázis, amikor felkerül a fehér alap. Ez kivágott sablon segítségével történik. Amennyibben az egyszeri festés nem elég, úgy még egyszer átkenik fehérrel.
A harmadik fázisban megtisztítják a jelzés környezetét a belógó ágaktól, cserjékt?l, hogy a kés?bbiekben is jól látható legyen, ne takarja be semmi.
A negyedik fázis amikor a színt másnap – vagy ha hosszú szakaszt festenek, akkor pár nap múlva – ráfestik az alapokra, hogy biztosan megszáradjon, és tartós maradjon.
A szín felfestéséhez szintén sablont használnak, a sávhoz külön nyilat is vágnak, a többi figurához nem készül nyilas sablon.
A felfestések iránya oda-vissza történik. Átlagban egy nap kb. 3-4 km-t lehet lealapozni, színezni, ez kb. 15 km-t jelent.
Ha megtörtént az új jelek felfestése, akkor mindenképp el kell tüntetni a régi, rossz min?ség? jeleket. Ezt szürkítésnek nevezik.
A szürkítés azt is jelentheti, ha a régi jelzésre került az új, néha túllóg, ennek is le kell szürkíteni a szélét.
Ha mindezzel megvagyunk, akkor késznek mondható a m?velet.

A leírásból kiderül, hogy bizony fáradtságos munkáról van szó, ha valaki jelzésfestésre adja a fejét. Így biztos jobban tudjuk majd értékelni azok munkáját, akik csupán lelkesedésb?l, jó szándékból, segíteni akarásból tesznek valamit hozzá ahhoz, hogy bátran barangolhassunk erdeinkben, mezeinken, hegyeinken.