Jelentkezés
Beszámoló

Schneeberg extrém túra

2012. január

Ez a Schneebergi túránk eredetileg egy normál téli túrának indult, de a hegy és az id?járás összefogva alaposan megszolgálták az extrém jelz?t.
extrem_turaA szokásos módon készültem e túrára is. Az interneten napi szinten követtem az id?járás jelentést a wetter.at oldalon. A „sógor” meteorológusok kissé napos, kissé felh?s id?t jósoltak, két-három cm-es hóval. Ennek az információnak a birtokában 13 f?s csapatunk elindult Sopronból. Az autóút gyorsan és zökken?-mentesen, az el?re jelzett id?járási viszonyok között zajlott. A hegy igaz nem látszott utunk során, ami Puchbergnél egy kicsit már elgondolkoztatott. Odaérve a sífelvonó parkolójába, a hegyet még mindig nem láttuk, de itt már nyilvánvaló volt hogy a Hóhegy hófelh?be burkolódzott. Mivel az id?járás nem mutatkozott túl rossznak , és az utat jól ismerve tudtam hogy egy kaptatós erdei út ál el?ttünk, amely széls?séges id?ben sem balesetveszélyes, hát elindultunk. Az erd?s szakaszon a hó miatt kissé lassan, de annál vidámabban haladtunk. Rövid id?n belül kiderült ugyanis, hogy a hóréteg vastagsága a talpunk alatt 50-60 cm-es. Ezt a tényt a percenként térdig vagy még mélyebben a hóba süpped? lábak bizonyították. Az erdei szakaszon sétálva, a havazás még hangula-tossá is tette utunkat, mivel az erd? melyben haladtunk szél-árnyékot biztosítót.
Itt egy gondolat erejéig megszakí-tom a beszámolót. Az egyesü-letünk vezet?sége Bakó Ferencet (Feri bácsit) aki 2011-ben töltötte be a 94-dik életévét, Örökös Kórelnöki címmel tüntette ki. Az ezzel járó oklevelet és gratuláci-ókat túránk el?tti napon adtuk át Feri bácsinak, aki erre felbuzdulva jelentkezett a schneebergi kirándulásunkra. Egy kis fenntartással de végül is belegyeztem hogy eljöjjön. ? pedig eljött!
Folytatva utunkat a hüttéhez vezet? fennsík el?tt, találkoztunk egy Osztrák hölggyel, aki látván Feri bácsi el?rehaladott korát, jóindulatúan figyelmeztetett a ránk váró „ítéletid?re”. Megjegyzem, a hölgynek igaza volt! Kiérve a nyílt részre több mint 100 km/h szélvihar, ér?s vízszintes havazás és a talpunk alatti jeges út gongosodott az életre szóló élményr?l. Itt döntés elé kerültem! Visszaforduljunk, vagy tovább menjünk a hüttéig, ahol lehet?ség van megmelegedni, és Feri bácsit a libeg?vel a legrövidebb úton biztonságban a parkolóhoz „juttatni”. Nem voltam ugyan biztos benne hogy ebben a viharban m?ködik-e a felvonó, de mivel a visszautat a hóra való tekintettel sokkal fárasztóbbnak és hosszabbnak ítéltem, hát úgy döntöttem, átvágunk a viharon! Kés?bb beigazolódott jó döntés volt! Feri bácsit és Kevin fiamat két oldalról biztosítva nekivágtunk hát a kalandos útnak. Igazán a viharban átélt élményeket leírva nem lehet átadni, ezt átkellett élni. Jómagam kilencven kilóját a szél lazán húsz centivel odébb lökte, a napszemüvegem befagyott, a bajuszomon több centis jégcsapok lógtak, az egymással való kommunikálás pedig felejt?s volt. Egy mondatban összefoglalva: Kibírtuk röhögés nélkül! A hüttéhez érve kellemes meleg, de annál barátságtalan személyzet fogadott minket. Az pultos hölgy (aki valószín?leg „Ausländer” volt, mivel csak angolul beszélt) modortalan hangnemben közölte hogy az általunk hozott teát sürg?sen tegyük el, tette ezt annak ellenére, hogy ételt és italt is rendeltünk. Majd kés?bb a csapatunk nem fogyasztó tagjait a helységb?l kitessékelte. Így egy kissé keser? száj ízel hagytuk magunk mögött az Edelweis hüttét.
Szerencsénkre a libeg? üzemelt. Így Feri bácsit és Kevint, Krisztián fiam kíséretében rövid úton letudtuk küldeni a biztonságos parkolóhoz, mi pedig er?ltetett menetben, és az egekig szálló hangulatban lerohantunk utánuk a sípálya szélén, a síel?k között. Megjegyzem nem vagyok benne biztos hogy ez hivatalos volt, de az biztos hogy a leggyorsabb megoldás!
Számomra a kaland mellett tanulságos is volt e kiruccanásunk. Sajnos klubunk tagjai nem rendelkeznek az ilyen utakhoz szükséges felszereléssel (talán három f?nek volt megfelel? ruházata), melynek következtében többen megfáztak. Megjegyzem: az imák hatására és a fantasztikus immunrendszerének köszönhet?en, Feri bácsi ragyogó egészséggel vészelte át eme extrém Schneeberg túránkat.

P.K.